UHOL POHĽADU

24.10.2020

Nie že by "uhol pohľadu," ale pozeral sa na všetko okolo seba trochu inak. Vedel, že zmena uhlu pohľadu niekedy mení perspektívu, ktorú málokto vníma. A to nemusí ísť len o to čo videl, aj počul alebo povedal.
Mal rád Lasicov verbálny štýl, aj hudobný prejav Jara Filipa, kedy cez "okno" mohol tiež pozerať na celý svet, aj keď zrovna nebol na cestách.
Rád sa hral so slovom. Svoj uhol pohľadu používal aj vo svojom slovnom prejave a nazýval to slovíčkarenie. Občas som mu nerozumela. "Mať na háku," som brala ako flegmatickú narážku, až kým som nevidela tento popis pri obrázku, zavesenom v jeho garáži. Túto jeho dvojzmyselnosť používal aj v cudzojazyčnom vyjadrení: "Mushroom? Ehm, nie nemám rum!" Alebo "Cool v plote."
Priatelia ho radi obdarovávali rôznymi vtipnými obrázkami a textami. Pobavil ma odkaz na chladničke: "Dobrú noc a sladké sníčky, len už nechoď do chladničky. Tvoj cholesterol."
Iný uhol pohľadu mal aj pri používaní bežných vecí, ako je dajme tomu nôž. "Krája sa ním chlieb, ale aj zabíja život." To videl často už ako dieťa u dedka na dedine, keď zabíjal sliepky, aby mohla byť chutná nedeľná polievka.
Pred nedávnom mi poslal fotku. Nebola z dobrodružnej dovolenky, ale z letiskovej haly. Tak, ako sa rád hrával so slovom, tak hlboko vnímal aj iný uhol pohľadu, keď sa prikrčil, vystrel, naklonil do strany, alebo videl tieň, či lúč slnka.
Skúmala som dlho jeho fotku, ktorú zachytil svojom umeleckým okom. Vyzerala zaujímavo. Až sa mi nechcelo veriť, že jeho uhol pohľadu, môže zachytiť niečo také nezvyčajné, ako pohľad na eskalátor.
Ako to viem? Prezradil mi to.