PODNIKANIE

"Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť." Aj my sme boli trpezliví, nakoľko sme čakali, kedy bude možné, urobiť veľký summit pre podnikateľov.

V živote nám do cesty prídu mnohé príležitosti, niekedy treba mať otvorené oči, uši a treba si treba vybrať. Inokedy to ide cez srdce. Potom sa to vo vás spojí, ako u mňa a krásnych 11 rokov sa teším z toho, že som "sama sebe šéfom," podieľam sa na rozbehnutom a stabilnom biznise.

Poznáte význam slova workshop? Zúčastnili ste sa už nejakého workshopu? V preklade ide o pracovné stretnutie, kde sa účastníci stretnú, aby boli tvoriví, rozšírili si vedomosti k nejakej danej téme.

Občas nám príde na myseľ myšlienka, kedy chceme urobiť niečo, čo by bolo prospešné pre náš lepší život. (Aj keď moja predošlá práca v bankovom sektore bola veľmi zaujímavá, po čase jej čaro vyprchlo).

Vďaka podnikaniu som si nielen ja splnila niekoľko životných snov, ale aj ľudia, ktorých som na tejto ceste spoznala. Nie vždy ide len o materiálne sny, veľkú cenu a hĺbku majú aj tie naše, vnútorné.

Pozeráte sa niekedy okolo seba, cez takýto hľadáčik? Neuvidíte cez to veľa. Ale ako názorná ukážka to myslím postačí. Občas niečo hľadáme a niekedy nás to pritlačí, aby sme sa pozreli lepšie a viackrát okolo seba, a tak zamerali svoj hľadáčik a objavili to, čo hľadáme.