ČO JE WORKSHOP?

02.09.2020


Poznáte význam slova workshop? Zúčastnili ste sa už nejakého workshopu? V preklade ide o pracovné stretnutie, kde sa účastníci stretnú, aby boli tvoriví, rozšírili si vedomosti k nejakej danej téme.

Môže to byť kreatívny, zážitkový workshop, (fotenie, kreslenie, ručné práce, literárna tvorba, animátorské danosti) športový, tréningový (kde ide viac o športové aktivity, zručnosti a taktiky), pracovný pre podnikateľov alebo zamestancov (kde sa odovzdávajú vzájomné skúsenosti v rovnakej pracovnej oblasti a spája v sebe kreatívnu aj tréningovú oblasť) alebo úplne šitý na mieru podľa potreby záujemcov.

Workshop by mal dať každému účastníkovi odpoveď na jeho otázky, návod ako postupovať, čo zmeniť, zlepšiť a čo rozšíriť v tej svojej danej oblasti.

Silné a slabé stránky

Za 11 rokov som sa zúčastnila a spoluorganizovala už skoro dve stovky workshopov. Učím sa a ukazujem aj iným, aby si našli tú svoju cestu. Každý človek je originál. Jeden potrebuje viacej pracovať na tej aktivite a iný zase na inej. Niekto potrebuje rozvíjať svoje silné stránky a niekto chce aspoň trochu popracovať aj na tých svojich slabých stránkach.

Viete, aké sú vaše slabé a ktoré sú vaše silné stránky? Napíšte si ich. Ktorých je viac? Čo s nimi urobíte, aby ste boli v živote úspešní, spokojní?

Ja som pracovala v bankovníctve a práca ma bavila. Ponuka na podnikateľskú aktivitu ma nelákala. Avšak kdesi v mojom vnútri sa predieralo niečo von, čo tam bolo skryté, nepoznané a vôbec som nevedela o tom, že sa to raz stane mojou silnou stránkou. Teraz podnikám a učí to aj iných.

Napísali ste si odpovede na moju otázku, ktorú som položila vyššie? Ak chcete byť úspešní, rozvíjajte svoje silné stránky, venujte im 70% svojej pozornosti a 30 % sa venujete svojim slabým stránkam. Medzi nimi sú aj také, ktoré ešte ani nepoznáte, ale vykľujú sa na povrch ako u mňa a budú rozvíjať váš potenciál.

Malá ukážka:

Ak nie ste výtvarníci, ale máte talent na matematiku, je dobré vedieť aspoň niečo málo nakresliť, keď sa napríklad hráte s deťmi. Nemusí to byť umelecké dielo. Poznáte kreslenie za pomoci čísiel?

A naopak, ak ste umelec, tak potrebujete ovládať základnú matematiku. Tie náročné účtovnícke a iné číselné transakcie môžete zveriť profesionálom.


Čo mne priniesli workshopy?

Keď sa pozriem na tie krabice plné zošitov, tak môžem povedať, veľa múdrosti. V tých zošitoch je veľa myšlienok, ktoré povedali ľudia väčšinou úprimne a od srdca. Posunuli ma na cestu odhaľovania a spoznávania praktických vecí, aj ako podnikateľ. Donútilo ma to pracovať na sebe, nabrať chuť púšťať sa do nových vecí a prijať s pokorou neúspech, tešiť sa z úspechu, pracovať na tom, aby som sa vedela odraziť, keď mi niečo nepôjde hneď podľa mojich predstav. Naučila som sa myslieť vo veľkom, ale aj v trpezlivosti pri odovzdávaní vedomosti iným ľuďom.

Nie je workshop, ako workshop.

 Ak je stretnutie zamerané len na počúvanie, bez zapojenie účastníkov do akcie, ide o seminár. Tak to len tak na okraj. Práve si pripravujem tému na sobotňajší workshop. Premýšľam, ako urobiť prakticky tému tímová hra, aby to účastníkov zaujalo a priviedlo ich to na cestu ďalšieho rozvoja v ich podnikateľskej činnosti. 

Teším sa na to, čo sa zase ja naučím od ostatných skvelých biznis partnerov.